This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Shqipëri

Mediat sociale

Ne ju ftojmë që të bashkohet me komunitetin Fujifilm në rrjetin tuaj të preferuar social media:

Hapur Inovacionit Qendër Evropë

Një vend për të "bashkë-krijimit" e vlerave të reja me partnerët e biznesit: Inovacionit të Hapur përmes teknologjive të ekspertizës dhe thelbësore teknike Fujifilm.