Shqipëri

Radiografia e Kompjuterizuar

Nga shpikësit dhe liderët në botë për prodhimin e sistemeve X-ray dixhitale

Ne ishim pionerët e sistemit të parë dixhital X-ray në botë në vitin 1983. Që nga ajo kohë, Radiografia e Kompjuterizuar Fujifilm (FCR) ka qëndruar lider, duke ofruar linjën më të gjërë të produkteve që i përshtaten virtualisht çdo aplikimi imazherik.