Shqipëri

Amulet Innovality

Innovation and quality in mammography

Kreu i ri në seri Amulet. Tomosynthesis dhe Biopsia dispozicion.

Tomsintezë

  • Lider në raportin dozë/performancë për 2D dhe tomosintezë
  • Cilësi imazhi revolucionare nga
  • dizajni i ri i detektorit HPC
  • Kontroll inteligjent i ekspozimeve me detektim të implanteve
  • Komforti I pacientit nëpërmjet
  • mbështetëses komprimuese
  • 50 imazh 50 micron pixel
  • I optimizuar nga ana ergonomike për përorues & pacient

Download Documents

Sales Folder
(531.61 KB)