Shqipëri

FCR PROFECT CS (Computed Radiography)

Ky lexues FCR me rendiment të lartë është i aftë të përftojë rezolucion 50µm për mamografi bashkë me opsionin e leximit mga të dyja anët (dual-side).

Karakteristikat

  • Cilësi superiore imazhi me skanim 20 pixel/mm për mamografinë
  • Sirtarë që akomodojnë 4 kaseta njëkohësisht
  • Dizajn kompakt me sipërfaqe prej 0.48 m2

FCR PROFECT CS, lexuesi FCR FUJIFILM për mamografi do optimizojë nevojat tuaja imazherike për mamograma. Eshtë i pajisur me karakteristika për optimizimin e imazhit të tilla si Pllakat Imazherike Dual-Sided IP, të disponueshme ne rezolucion super të mprehtë dhe me shpejtësi të pakrahasueshme, që siguron një përmirësim të mamografisë në spektër të plotë.

DSR (Dual-Side IP Reading, lexim i dyanshëm i pllakave imazherike)

Teknologjia me lexim të dyanshëm të Pllakave Imazherike (Dual-Side IP), mundëson një shtresë më të trashë fosfori mbi IP-në dhe mbi bazën transparente duke rritur DQE (Detective Quantum Efficiency). Kjo arrihet nëpërmjet mbledhjes së emetimeve nga të dyja anët e IP-së, me faktor frekuence hapësinore optimale.

Notes

* PMA : Premarket Approval
** FDA : U.S. Food and Drug Administration

Specifikimet