Shqipëri

FCR PROFECT ONE (Computed Radiography)

Një lexues pllakash imazherike me një sirtar të vetëm por me rezolucion të lartë, për mamografi dixhitale dhe imazheri pediatrike e cila ofron fleksibilitet të shumanshëm.

Karakteristika

  • Cilësi superiore imazhi me sipërfaqe kampionimi prej 20pixel/mm, që përdor teknologjinë revolucionare të FUJIFILM me lexim të dyanshëm.
  • Ideal për aplikime në imazhe që kërkojnë cilësi të lartë si imazheria mamografike dhe pediatrike, por që mundëson edhe ekzaminime të përgjithshme radiografike.
  • FCR me dizajn kompakt, sipërfaqe 0.48m2, lartësi 1.33m
  • Përpunim Image Intelligence™, i kombinuar me funksionalitete mamografike.

FCR PROFECT ONE është një lexues CR revolucionar me një sirtar të vetëm, për aplikime me rezolucion të lartë si ato mamografike dhe pediatrike. Me rreth 48 imazhe mamografike në orë, të skanuara duke përdorur leximin e dyanshëm, Profect One është një zgjedhje shumë e mirë për klinikat e vogla dhe të mesme, që kërkojnë cilësi të lartë imazhi.Në mënyrën standarte të leximit, Profect One është i aftë të prodhojederi në 100 imazhe në orë.

DSR (Dual-Side IP Reading)

Teknologjia e leximit të dyanshëm të Pllakave Imazherike (Dual-Side IP) lejon përdorimin e një shtrese më të trashë fosfori mbi IP-në me bazë transparente, duke rritur DQE (Detective Quantum Efficiency) nëpërmjet mbledhjes së emetimeve nga të dyja anët e IP-së, me faktor hapësinor optimal të frekuencës.

Notes

* PMA : Premarket Approval
** FDA : U.S. Food and Drug Administration

Specifikimet