Shqipëri

MAMMOASCENT AWS-c

Një mjedis i thjeshtë dhe efiçent për ekzaminimet mamografike

  • Shfaqje e disa imazheve, me opsione të ndryshme për përshtatje sipas nevojës
  • Të dhënat e ekspozimit të pacientit, mbivendosen tek imazhi i pacientit
  • Lehtësi zgjerimi
  • Përpunim imazhi me cilësi të lartë
  • Kompatibel me programin e mamografisë Fujifilm QC

Download Documents

Broshura
(517.19 KB)

Notes

  • An asterisk indicates an option.
  • Specifications are subject to change without notice.

Një console e cila optimizon ekzaminimet tuaja mamografike me karakteristikat dhe dizajnin e avancuar

Shfaqje e disa imazheve njekohësisht me opsione të ndryshme përshtatjeje

Monitori i tipit portret ka karakteristika të cilatmundësojnë që pjesa e sipërme e ekranit të ndahet në një, dy ose katër seksione për studim të njëkohshëm të imazheve të pacientëve. Ju mund të rregulloni pozicionin e imazheve në të majtë dhe në të djathtë në mënyrë manuale ose duke përdorur funksionin e pozicionimit automatik, si dhe të rregulloni densitetin dhe kontrastin për një imazh optimal.

Imazhi që shfaqet në një CR console të zakonshme

Monitor sekondar me definicion të lartë (3M/5M:opsional)

Një monitor sekondar me rezolucion të lartë që mund ti shtohet AWS-së, duke bërë të mundur që nqs lidhet me PACS, të shfaqë imazhe që lejojnë ekzaminime më preçize.

Parametrat e kushteve të ekspozimit të pacientit, të mbivendosura tek imazhi i pacientit.

Menjëherë pas përftimit të imazhit X-ray, të dhënat e kushteve të ekspozimit të pacientit shfaqen në pjesën e poshtme të ekranit. Kur IP barcode lexohet nga lexuesi i barcodeve, të dhënat e kushteve të ekspozimit zhduken. Pas pak kohe, ato rishfaqen bashkë me imazhin e pacientit në pjesën e sipërme të ekranit. Mëpas ju mund të konfirmoni parametrat e kushteve të ekspozimit të pacientit, bashkë me imazhin X-ray të tyre në të njëtin ekran.

Lehtësi zgjerimi

AWS-c mund të përdoret përbrënda sistemit network me consola të tjera Fujifilm dhe me lexuesa imazheriksi PROFECT ONE dhe PROFECT CS. Ju mund të zgjeroni sistemin tuaj të ekzaminimit të kancerit të gjirit, që t'ju përshtatet nevojave tuaja.

Përpunim imazhi me cilësi të lartë

AWS përdor teknologjitë unike të Fujifilm për përpunimin e imazhit, për të përftuar një imazh të qartë që suporton ekzaminime mamografike preçize.

Kompatibël me programin QC të mamografisë Fujifilm

Programi Fujifilm Mamografi QC* është një aplikacion i cili ka kapacitet vlerësimin kuantitativ të cilësisë së imazhit me një ekspozim të vetëm për kontrollet ditore të cilësisë dhe që është në përputhje me standartet IEC dhe udhëzimet EUREF.

Shënim

  • Yjet tregojnë komponentë opsional
  • Specifikimet janë subjekt ndryshimi pa njoftim paraprak