Shqipëri

Mammography QC Program

Një program i dedikuar për kontrollin e cilësisë të sistemeve të mamografisë dixhitale Fujifilm, që mbështet një cilësi imazhi të qëndrushme në diagnostikim.

Për mamografitë dixhitale, me synim përmirësimin e cilësisë dhe besueshmërisë

Karakteristika

Programi konsiston në komponentët ekskluziv "FCR 1 Shot Phantom M Plus" dhe "FCR Mammography QC Software/Guidebook."

  • Me "FCR 1 Shot Phantom M Plus", mund të realizohet një test sasior ditor mbi 10 objekte testi me një ekspozim të vetëm, duke mundësuar analiza të gjithanshme të sistemit në një kohë relativisht të shkurtër.
  • "FCR Mammography QC Software" është projektuar për tv realizuar QC periodike, analizë të dhënash si dhe menaxhimin e test logs të QC, është instaluar në CR Console që është pjesë e sistemit mamografik FCR.
  • "FCR Mammography QC Program Guidebook" ofron udhëzime mbi proçedurat e plota të kontrollit të cilësisë, shpjegime teknike dhe informacione të tjera të nevojshme për këtë program QC.
  • Gjithashtu është I disponueshëm edhe programi QC i aplikueshëm në sistemin e mamografisë dixhitale FUJIFILM AMULET.

Download Documents

Broshura
(255.92 KB)

Notes

*Approximately 10 minutes in the FUJIFILM laboratory, compared with 5 hours (approx.) using the procedures described in the IEC standard.

Specifikimet