Shqipëri

Imazheria Pediatrike

Ju prezantojmë një mjedis mjekësor të sigurt për neonatët dhe foshnjet

A Digitalization System That Decreases Risk of X-ray Overexposure

Tekonologjia e patentuar FCR nga Fujifilm përdoret për të përftuar imazhe me rezolucion të lartë por me më pak ekspozim për nenonatët dhe për foshnjet.

30% Reduktim i ekspozimit me rreze-X

Duke kombinuar pllakat imazherike ST-BD me teknologjinë e leximit të dyanshëm të FCR PROFECT CS ose PROFECT ONE, efiҫenca e grumbullimit të fotoneve X-ray mund të rritet shumë, si dhe doza e rrezeve-X mund të reduktohet mbi 30% (në krahasim me produktet e tjera të FUJIFILM). Si rezultat, ne paraqesim një mjedis mjekësor të sigurtë për nenonatët dhe foshnjet, të cilët janë më të ndjeshëm ndaj rrezatimit sesa të rriturit.

ST-VI
ST-BD (30% reduktim doze) Një imazh i qartë

Duke përdorur teknologjinë EDR (Exposure Data Recognizer) për të parandaluar imazhe inferiore

Imazhet inferiore janë më së shumti shkak i ekspozimit të pamjaftueshëm me rreze-X. Fuji CR përdor teknologjinë EDR për të përftuar imazhe me një densitet dhe kontrast optimal, duke zvogëluar kështu numrin e riekspozimeve për shkak të imazheve inferiore. Si rezultat i teknologjisë ekselente të FCR, imazhet me cilësi të lartë po lehtësojnë diagnostikimin si dhe po mundësojnë verifikimin e pozicionimit të kateterëve të hollë.

Paediatric Imaging — Recommended System Solutions