Shqipëri

Seria PRIMA

Gjithmonë të parët në imazherinë dixhitale - krenaria dhe trashëgimia e Fujifilm

Në 1983, Fujifilm solli "Dixhitalizimin" në botën e diagnostikimit me rreze-X analoge, duke lanҫuar FCR101, një produkt dixhital që përdorte teknologjinë FCR (Radiologjia e Kompjuterizuar Fujifilm). Që nga ajo kohë, ne kemi qënë në paravijën e imazherisë dixhitale duke e zhvilluar mëtej këtë teknologji si dhe duke lanҫuar produkte të ndryshme pasuese të cilat kanë kontribuar në përmirësimin e efiҫencës se imazherisë diagnostikuese dhe në cilësinë e kujdesit shëndetësor. Së fundmi, ne kemi shtuar një produkt të ri, FCR PRIMA, ne linjën tonë të produkteve. Ndryshimi i sistemit tuaj analog te diagnostikimit dhe kalimi në FCR PRIMA do bëjë qe diagnostimi me rreze-X te thjeshtëzohet dhe të bëhet më efiҫent.

Seria PRIMA - Kofigurim i Rekomanduar i Sistemit

Konfigurim Sistemi 01

Seria PRIMA - Kofigurim i Rekomanduar i Sistemit

Konfigurim Sistemi 02 (për veterinari)