Shqipëri

EDR (Njohësi i të Dhënave të Ekpozimit)

Teknologjia EDR (Njohësi i të Dhënave të Ekpozimit) është një teknologji imazherike dixhitale e cila ka lindur si rezultat i eksperiencës tonë të gjatë në fushën e Radiografisë së Kompjuterizuar (CR). Kjo teknologji rregullon automatikisht densitetin dhe kontrastin e imazheve.

E pavarur nga niveli i ekspozimit ne rreze-X

E pavarur nga niveli i voltazhit