This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Shqipëri

European Gateway

Fujifilm në Europë / EMEA


    

Aktualisht njësitë e Fujifilm-it funksionojnë në 55 kompani të grupit në Evropë dhe më gjerë. Më shumë se 4.000 njerëz janë të angazhuar në R & D, prodhim, marketing dhe shitje dhe mbështetje të shërbimeve teknike. Gjatë gjithë rajonit të EMEA ata shërbejnë në një gamë të gjere te industrive, duke përfshirë pajisjet mjekësore, shkencat e jetës, artet grafike, materialet elektronike, kimike, optikë, media regjistrimi dhe teknologjitë fotografike.

FUJIFILM Europë është gjithashtu aktive në rajonet e mëposhtme:

Middle East Country Portal
South Afrika Country Portal
Europe Portali rajonal
Armeni Portal i shtetit
Austri Kompanitë Portal i shtetit
Belgjikë Kompanitë Portal i shtetit
Bjellorusi Kompanitë Portal i shtetit
Bosnia and Herzegovina Kompanitë Portal i shtetit
Britani e Madhe Kompanitë Portal i shtetit
Bulgari Kompanitë Portal i shtetit
Danimarkë Kompanitë Portal i shtetit
Estoni Kompanitë Portal i shtetit
Finlandë Kompanitë Portal i shtetit
Francë Kompanitë Portal i shtetit
Gjermani Kompanitë Portal i shtetit
Greqi Kompanitë Portal i shtetit
Holandë Kompanitë Portal i shtetit
Hungari Kompanitë Portal i shtetit
Irlandë Kompanitë Portal i shtetit
Islandë Kompanitë Portal i shtetit
Itali Kompanitë Portal i shtetit
Kazahstan Portal i shtetit
Kosovë Kompanitë Portal i shtetit
Kroacia Kompanitë Portal i shtetit
Letoni Kompanitë Portal i shtetit
Lituani Kompanitë Portal i shtetit
Mali i Zi Kompanitë Portal i shtetit
Maltë Kompanitë Portal i shtetit
Maqedoni Kompanitë Portal i shtetit
Norvegji Kompanitë Portal i shtetit
Poloni Kompanitë Portal i shtetit
Portugali Kompanitë Portal i shtetit
Qipro Kompanitë Portal i shtetit
Republika Çeke Kompanitë Portal i shtetit
Rumani Kompanitë Portal i shtetit
Rusi Kompanitë Portal i shtetit
Serbia Kompanitë Portal i shtetit
Shqipëri Kompanitë Portal i shtetit
Slovakia Kompanitë Portal i shtetit
Slovenia Kompanitë Portal i shtetit
Spanjë Kompanitë Portal i shtetit
Suedi Kompanitë Portal i shtetit
Turqi Kompanitë Portal i shtetit
Ukrainë Kompanitë Portal i shtetit
Uzbekistani Portal i shtetit
Zvicra Kompanitë Portal i shtetit