Shqipëri

Historia e novacioneve

Nga fillimet tona si një prodhues i filmave fotografikë, ne vazhdimisht kemi kërkuar zgjidhje novatore gjithmonë e në më shumë fusha, nga imazheria e deri te sistemet mjekësore.

Vitet 2000

2003 Super CCD [Photo] Super CCD
Endoskopi transnazal [Photo] Transnasal endoscope
Sistemi diagnostikues dixhital i imazherisë me rreze X: FCR Profect CS [Photo] FCR Profect CS
2006 Produkte kozmetike funksionale për kujdesin për lëkurën: F Square i [Photo] F Square i
Produktet mjekësore: F Cube i [Photo] F Cube i
2007 Astalift, seria e kujdesit për lëkurën [Photo] Astalift
Metabarrier dhe Oxibarrier, shtesa ushqimore [Photo] Metabarrier and Oxibarrier
Digital Minilab Frontier 700 Series [Photo] Digital Minilab Frontier 700 Series
2008 Fujifilm Holdings krijon një aleancë strategjike në kuadër të kapitaleve dhe biznesit me Toyama Chemical Co., Ltd. dhe Taisho Pharmaceutical Co., Ltd.
MV-SR657, sistemi CAD i mamografisë dixhitale FCR [Photo] MV-SR657
Justia, sistemi i endoskopit elektronik FTS [Photo] Justia
Jet Press 720 (emri provizor), sistemi i printimit dixhital me hedhje boje [Photo] Jet Press 720 (tentative name)
Volume Analyzer Synapse Vincent, sistemi i analizës së imazheve në 3D [Photo] Volume Analyzer Synapse Vincent
Fujifilm Quality Thermal Photo Paper, materiali i teknologjisë së fundit për printimin e fotografive me transferim termik
Biofiltri kundër baktereve, viruseve dhe me shumë funksione
Super CCD EXR [Photo] Super CCD EXR
Fujifilm FinePix Real 3D, sistemi i imazheve dixhitale në 3D [Photo] Fujifilm FinePix Real 3D system