Shqipëri

Kërkimi dhe zhvillimi

Nga mikroskopia e deri te hapësira kozmike, Fujifilm vazhdon të kërkojë për zgjidhje më të mira. Nëpërmjet kërkimit dhe zhvillimit, ne përsosim teknologjitë tona bazë që i zbatojmë në produktet për përmirësimin e cilësisë së jetës.