This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Shqipëri

Mbështetja

Ne tek Fujifilm punojmë për të pakësuar gjurmët e karbonit dhe të ujit, për të përdorur burime natyrore dhe materiale paketimi në mënyrë më efikase, dhe minimizimin e prodhimit të mbetjeve dhe ndotjen e ambientit.