Shqipëri

Mbështetja

Ne tek Fujifilm punojmë për të pakësuar gjurmët e karbonit dhe të ujit, për të përdorur burime natyrore dhe materiale paketimi në mënyrë më efikase, dhe minimizimin e prodhimit të mbetjeve dhe ndotjen e ambientit.