This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Հայաստան
Արդյունավետ պիկսելներ
24M
Հեղուկբյուրեղային LCD ցուցարկիչ
3.0-inch tilting LCD screen (1,040K-dot)
Զգայունակություն
ISO 51200*
Տվիչ (սենսոր)
APS-C CMOS

Compact & Stylish

Be prepared to capture any moment with the FUJIFILM X-A5

 

Selfie & Macro Photography

Whether taking photos or taking selfies, it brings my ideas to life

 

Image Quality

The FUJIFILM X-A5 gives you the freedom to harness all of your imagination to create your own special shots

 

Movie Features

Find a new version of everyday scenes by transforming them into something new

 

Versatile Functions

Various functions will support you when taking photographs, giving you the confidence to shoot more

 

Notes

  • · Sample photos are simulated images.
  • * Extended output sensitivity.

 

Ներբեռնված փաստաթղթեր

Brochure
(3.05 MB)

Առնչակից հղումներ

FUJIFILM X-A5 Special Contents
X-Photographers