This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

België

Privacywetgeving

Welkom bij FUJIFILM

Bij FUJIFILM zijn we blij dat u onze website bezoekt en we danken u voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy beschermd wordt tijdens het gebruik van onze website. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens op onze website onder fujifilm.eu in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) 2016/679.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, is FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, Duitsland (“FUJIFILM“). Telefoonnummer + 49 (0) 211 5089 0, fax: + 49 (0) 211 5089 344. Bestuur: Masato Yamamoto, Peter Struik, Takahiro Yahiro. Zie onze "Juridische informatie" voor meer informatie.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In principe kunt u onze website bezoeken en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent. U hoeft zich niet te registreren. Zonder nadere informatie van u verzamelen en verwerken wij alleen de naam van uw internet-serviceprovider, de webpagina van waaruit u bij ons bent aangekomen en de pagina´s die u hebt bezocht op onze website. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van het voorzien van onze website. Deze gegevens worden tevens geanalyseerd voor statistische doeleinden, waarbij u anoniem blijft als individuele gebruiker.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een contract of indien nodig voor onze legitieme belangen, inclusief voor het behandelen van uw aanvragen en het aanpassen en verbeteren van ons webaanbod, alsmede onze producten en diensten in overeenstemming met uw voorkeuren (art. 6, lid 1, onder a), b) en f) AVG).

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u ons van deze informatie voorziet, bijvoorbeeld om u te registreren voor gepersonaliseerde diensten en worden alleen verwerkt en gebruikt voor het beschikbaar stellen van deze gepersonaliseerde diensten of om uw aanvragen te kunnen behandelen.

Verder zullen wij binnen het kader van de gepersonaliseerde diensten uw gegevens alleen verwerken en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of voor gepersonaliseerde dienstverlening onder de voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming geeft, kan de informatie die u tijdens uw bezoek aan onze websites benadert, worden opgeslagen in een gebruikersprofiel om u specifiek voor u gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief). U kunt uw toestemming te allen tijde terugtrekken met werking voor de toekomst.

Als u gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten, dan gebruiken wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de levering van de diensten voor de duur van uw registratie en daarna voor zolang als vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Wij delen uw gegevens met aangesloten Fujifilm-bedrijven als dit nodig is om uw aanvragen te behandelen of als dit nodig is voor de levering van de diensten. We kunnen vragen met betrekking tot onze producten en diensten ook doorsturen naar een distributeur die verantwoordelijk is voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Gebruik van cookies, webtools en plug-ins voor sociale media

In onze website zijn diverse webtools (analyseprogramma's en sociale mediadiensten) geïntegreerd die gebruik maken van "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om informatie op te slaan op de pc van de gebruiker via de gebruikte browser, bijvoorbeeld het huidige IP-adres van de gebruiker en informatie over de gebruiker. De volgende keer dat de webserver wordt benaderd, worden de van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de gebruiker verzonden vanuit het Cookie-bestand.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser uitschakelen. Let echter op: als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u bepaalde of alle functies van onze website niet kunt gebruiken.

Op onze website zijn of worden plug-ins voor de volgende sociale netwerken geïntegreerd (hierna gezamenlijk "netwerken" of "netwerk" genoemd):

AddThis, geëxploiteerd door de firma AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA („AddThis“). Bijkomende informatie over gegevensbescherming en gegevensverwerking door AddThis en ook over uw instelmogelijkheden en rechten kunt u op www.addthis.com/privacy opvragen.

facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn aan één van de Facebook-logo’s te herkennen (witte „f“ op blauwe tegel of een „Duim omhoog“-symbool) of zijn met het toevoegsel „Facebook Social Plugin” gekenmerkt. De lijst en de verschijningsvorm van de Facebook Social Plugins kan bij www.facebook.com/policy.php ingekeken worden.

Twitter, geëxploiteerd door Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (navolgende “Twitter”). De plug-ins zijn aan één van de Twitter-logo’s te herkennen (getekende vogel/reliëf in verschillende kleuren tegen diverse achtergronden). De uiteenlopende Twitter-logo’s, waarachter de plug-in schuilgaat, kunnen via de link http://twitter.com/about/resources/logos op de website van Twitter ingekeken worden.

"G+"-knop van het sociale netwerk Google Plus, geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop is aan het symbool "G+" tegen een witte achtergrond te herkennen. Meer informatie hierover vindt u op www.google.com/intl/policies/policies/privacy/

Pinterest - Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301USA www.pinterest.com/about/privacy

Instagram - Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS http://instagram.com/legal/privacy/

Youtube - YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA 
www.youtube.com/t/terms

del.icio.us.com - AVOS Systems, Inc.,  273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA http://www.delicious.com/privacydel.icio.us/privacy. 

LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv 

Al deze plug-ins van de netwerken functioneren in hoofdzaak volgens hetzelfde, hierna beschreven principe:

Bij het oproep van onze website brengen deze plug-ins potentieel een directe verbinding tussen de browser van de gebruiker en de server van het betreffende netwerk tot stand. De inhoud van de plug-ins wordt door het netwerk direct aan de browser van de gebruiker overgedragen en door deze laatste in de website geïntegreerd. Op de omvang van de gegevens, die met behulp van de plug-in verzameld worden, hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij u slechts informeren volgens de stand van onze kennis van openbaar opvraagbare informatie (zie hierboven). Door de integratie van de plug-ins krijgt het netwerk de informatie dat de betreffende gebruiker met zijn IP-adres onze website opgeroepen heeft. Wanneer de gebruiker op dat moment ingelogd heeft bij het netwerk, wiens plug-in hij gebruikt, wordt het netwerk in staat gesteld, het bezoek aan een gebruikersaccount toe te wijzen.

Als de gebruiker met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld in het geval van Twitter door op "Tweet dit" te klikken - of door bij Facebook op de knop "Vind ik leuk" te drukken of een opmerking te plaatsen, dan wordt de overeenkomstige informatie door de browser van de gebruiker direct aan het netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Bovendien kunnen er nog andere persoonsgegevens, zoals het IP-adres, persoonlijke browserinstellingen en andere parameters aan het netwerk overgedragen en daar opgeslagen worden.

Als u lid van het betreffende netwerk bent en niet wenst dat onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij het netwerk opgeslagen gegevens koppelt, dan verzoeken wij u om onze website te verlaten, uit te loggen van uw gebruikersaccount van het betreffende en pas dan onze website weer te bezoeken.

Als u geen lid van het netwerk bent of vóór een bezoek aan onze website uitgelogd hebt, dan bestaat toch de mogelijkheid dat het netwerk (tenminste) uw IP-adres te weten komt en opslaat. Neem hierbij in acht dat een uitwisseling van deze informatie reeds met een bezoek aan onze website plaatsvindt en ongeacht of u al dan niet met de plug-ins interageert.

Tools voor webstatistieken, doelgerichtheid

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u onze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google voldoet aan de Privacy Shield Agreement tussen de EU en de VS en is geregistreerd bij het ES-US Privacy Shield Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel (meer informatie en individuele registraties vindt u op www.privacyshield.gov). Als op deze website echter IP-anonimisering wordt geactiveerd, dan wordt uw IP-adres van tevoren door Google afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website door u te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot de website en het internetgebruik aan ons te leveren.

Let op: we gebruiken de code "ga('set', 'anonymizeIp', true)" om de anonieme verzameling van IP-adressen te verzekeren (zgn. IP-masking). Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, waardoor een directe persoonlijke referentie uitgesloten kan worden.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser uitschakelen. Let echter op: als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u bepaalde of alle functies van onze website niet kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in die beschikbaar is onder de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren.

Voor meer informatie over privacy in verband met Google Analytics: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Dataveiligheid

FUJIFILM neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen misbruik te beschermen en om het verlies van uw gegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. Alle persoonlijke gegevens die door u in de loop van de registratie of het gebruik van gepersonaliseerde diensten ter beschikking zijn gesteld, worden in gecodeerde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.

Doorgifte, uitvoer en verwerking van de gegevens buiten de EU/EER

Anders dan hierin beschreven, vindt er geen overdracht plaats aan derden buiten de Fujifilm Group. Persoonsgegevens van gebruikers van onze website van buiten de EU/EER kunnen worden doorgegeven aan filialen van FUJIFILM of distributeurs buiten de EU/EER die verantwoordelijk zijn voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wees u ervan bewust dat FUJIFILM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. Wij moedigen onze gebruikers aan om goed op te letten wanneer zij een van onze websites verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze websites wordt verzameld.

Nadere informatie en contacten, informatie, correcties, blokkeringen en schrappingen.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

FUJIFILM Europe GmbH, Data Protection Officer, Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Duitsland, of dataprotection_feg(at)fujifilm(dot).com.

U hebt het recht om ons te vragen om toegang tot en om rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens, om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking en om uw recht op op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetten. Neem per e-mail of per post contact op met het hierboven vermelde adres.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende overheid in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Daartoe kunt u met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u uw gewoonlijke verblijfplaats hebt of met de plaats van de vermeende inbreuk.

FUJIFILM behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of bij te werken. Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, dan publiceren we het herziene privacybeleid. Vergeet bij vervolgbezoeken aan onze site niet om het privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien u ons met het voortgezette gebruik van onze site na elke gepubliceerde herziening uw toestemming geeft om uw informatie in overeenstemming met het gewijzigde of bijgewerkte privacybeleid te gebruiken.

Welkom bij FUJIFILM

Bij FUJIFILM zijn we blij dat u onze website bezoekt en we danken u voor uw interesse in ons bedrijf, onze producten en diensten. Wij vinden het belangrijk dat uw privacy beschermd wordt tijdens het gebruik van onze website. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens op onze website onder fujifilm.eu in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetten op het gebied van gegevensbescherming, waaronder in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG) 2016/679.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens die via deze website worden verzameld, is FUJIFILM Europe GmbH, Heesenstrasse 31, D-40549 Düsseldorf, Duitsland (“FUJIFILM“). Telefoonnummer + 49 (0) 211 5089 0, fax: + 49 (0) 211 5089 344. Bestuur: Masato Yamamoto, Peter Struik, Takahiro Yahiro. Zie onze "Juridische informatie" voor meer informatie.

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

In principe kunt u onze website bezoeken en gebruiken zonder ons te vertellen wie u bent. U hoeft zich niet te registreren. Zonder nadere informatie van u verzamelen en verwerken wij alleen de naam van uw internet-serviceprovider, de webpagina van waaruit u bij ons bent aangekomen en de pagina´s die u hebt bezocht op onze website. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van het voorzien van onze website. Deze gegevens worden tevens geanalyseerd voor statistische doeleinden, waarbij u anoniem blijft als individuele gebruiker.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens op basis van uw toestemming, voor de uitvoering van een contract of indien nodig voor onze legitieme belangen, inclusief voor het behandelen van uw aanvragen en het aanpassen en verbeteren van ons webaanbod, alsmede onze producten en diensten in overeenstemming met uw voorkeuren (art. 6, lid 1, onder a), b) en f) AVG).

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u ons van deze informatie voorziet, bijvoorbeeld om u te registreren voor gepersonaliseerde diensten en worden alleen verwerkt en gebruikt voor het beschikbaar stellen van deze gepersonaliseerde diensten of om uw aanvragen te kunnen behandelen.

Verder zullen wij binnen het kader van de gepersonaliseerde diensten uw gegevens alleen verwerken en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of voor gepersonaliseerde dienstverlening onder de voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven. Als u uw toestemming geeft, kan de informatie die u tijdens uw bezoek aan onze websites benadert, worden opgeslagen in een gebruikersprofiel om u specifiek voor u gepersonaliseerde informatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld in de vorm van een nieuwsbrief). U kunt uw toestemming te allen tijde terugtrekken met werking voor de toekomst.

Als u gebruik maakt van gepersonaliseerde diensten, dan gebruiken wij uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de levering van de diensten voor de duur van uw registratie en daarna voor zolang als vereist of toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Wij delen uw gegevens met aangesloten Fujifilm-bedrijven als dit nodig is om uw aanvragen te behandelen of als dit nodig is voor de levering van de diensten. We kunnen vragen met betrekking tot onze producten en diensten ook doorsturen naar een distributeur die verantwoordelijk is voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Gebruik van cookies, webtools en plug-ins voor sociale media

In onze website zijn diverse webtools (analyseprogramma's en sociale mediadiensten) geïntegreerd die gebruik maken van "cookies". Cookies zijn tekstbestanden die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd om informatie op te slaan op de pc van de gebruiker via de gebruikte browser, bijvoorbeeld het huidige IP-adres van de gebruiker en informatie over de gebruiker. De volgende keer dat de webserver wordt benaderd, worden de van toepassing zijnde gegevens met betrekking tot de gebruiker verzonden vanuit het Cookie-bestand.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser uitschakelen. Let echter op: als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u bepaalde of alle functies van onze website niet kunt gebruiken.

Op onze website zijn of worden plug-ins voor de volgende sociale netwerken geïntegreerd (hierna gezamenlijk "netwerken" of "netwerk" genoemd):

AddThis, geëxploiteerd door de firma AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA („AddThis“). Bijkomende informatie over gegevensbescherming en gegevensverwerking door AddThis en ook over uw instelmogelijkheden en rechten kunt u op www.addthis.com/privacy opvragen.

facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn aan één van de Facebook-logo’s te herkennen (witte „f“ op blauwe tegel of een „Duim omhoog“-symbool) of zijn met het toevoegsel „Facebook Social Plugin” gekenmerkt. De lijst en de verschijningsvorm van de Facebook Social Plugins kan bij www.facebook.com/policy.php ingekeken worden.

Twitter, geëxploiteerd door Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (navolgende “Twitter”). De plug-ins zijn aan één van de Twitter-logo’s te herkennen (getekende vogel/reliëf in verschillende kleuren tegen diverse achtergronden). De uiteenlopende Twitter-logo’s, waarachter de plug-in schuilgaat, kunnen via de link http://twitter.com/about/resources/logos op de website van Twitter ingekeken worden.

"G+"-knop van het sociale netwerk Google Plus, geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google"). De knop is aan het symbool "G+" tegen een witte achtergrond te herkennen. Meer informatie hierover vindt u op www.google.com/intl/policies/policies/privacy/

Pinterest - Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301USA www.pinterest.com/about/privacy

Instagram - Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, VS http://instagram.com/legal/privacy/

Youtube - YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA 
www.youtube.com/t/terms

del.icio.us.com - AVOS Systems, Inc.,  273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA http://www.delicious.com/privacydel.icio.us/privacy. 

LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv 

Al deze plug-ins van de netwerken functioneren in hoofdzaak volgens hetzelfde, hierna beschreven principe:

Bij het oproep van onze website brengen deze plug-ins potentieel een directe verbinding tussen de browser van de gebruiker en de server van het betreffende netwerk tot stand. De inhoud van de plug-ins wordt door het netwerk direct aan de browser van de gebruiker overgedragen en door deze laatste in de website geïntegreerd. Op de omvang van de gegevens, die met behulp van de plug-in verzameld worden, hebben wij geen invloed. Daarom kunnen wij u slechts informeren volgens de stand van onze kennis van openbaar opvraagbare informatie (zie hierboven). Door de integratie van de plug-ins krijgt het netwerk de informatie dat de betreffende gebruiker met zijn IP-adres onze website opgeroepen heeft. Wanneer de gebruiker op dat moment ingelogd heeft bij het netwerk, wiens plug-in hij gebruikt, wordt het netwerk in staat gesteld, het bezoek aan een gebruikersaccount toe te wijzen.

Als de gebruiker met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld in het geval van Twitter door op "Tweet dit" te klikken - of door bij Facebook op de knop "Vind ik leuk" te drukken of een opmerking te plaatsen, dan wordt de overeenkomstige informatie door de browser van de gebruiker direct aan het netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Bovendien kunnen er nog andere persoonsgegevens, zoals het IP-adres, persoonlijke browserinstellingen en andere parameters aan het netwerk overgedragen en daar opgeslagen worden.

Als u lid van het betreffende netwerk bent en niet wenst dat onze website gegevens over u verzamelt en met uw bij het netwerk opgeslagen gegevens koppelt, dan verzoeken wij u om onze website te verlaten, uit te loggen van uw gebruikersaccount van het betreffende en pas dan onze website weer te bezoeken.

Als u geen lid van het netwerk bent of vóór een bezoek aan onze website uitgelogd hebt, dan bestaat toch de mogelijkheid dat het netwerk (tenminste) uw IP-adres te weten komt en opslaat. Neem hierbij in acht dat een uitwisseling van deze informatie reeds met een bezoek aan onze website plaatsvindt en ongeacht of u al dan niet met de plug-ins interageert.

Tools voor webstatistieken, doelgerichtheid

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, VS ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van de manier waarop u onze website gebruikt. De door de cookie gegenereerde informatie wordt normaal gesproken aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Google voldoet aan de Privacy Shield Agreement tussen de EU en de VS en is geregistreerd bij het ES-US Privacy Shield Program van het Amerikaanse Ministerie van Handel (meer informatie en individuele registraties vindt u op www.privacyshield.gov). Als op deze website echter IP-anonimisering wordt geactiveerd, dan wordt uw IP-adres van tevoren door Google afgekort binnen lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar verkort. Google gebruikt deze informatie namens ons om het gebruik van onze website door u te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en andere diensten met betrekking tot de website en het internetgebruik aan ons te leveren.

Let op: we gebruiken de code "ga('set', 'anonymizeIp', true)" om de anonieme verzameling van IP-adressen te verzekeren (zgn. IP-masking). Hierdoor worden IP-adressen in verkorte vorm verwerkt, waardoor een directe persoonlijke referentie uitgesloten kan worden.

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser uitschakelen. Let echter op: als u geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u bepaalde of alle functies van onze website niet kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en dat Google deze gegevens verwerkt door de browser-plug-in die beschikbaar is onder de link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout te downloaden en te installeren.

Voor meer informatie over privacy in verband met Google Analytics: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html

Dataveiligheid

FUJIFILM neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen misbruik te beschermen en om het verlies van uw gegevens te voorkomen. Uw persoonsgegevens worden in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. Alle persoonlijke gegevens die door u in de loop van de registratie of het gebruik van gepersonaliseerde diensten ter beschikking zijn gesteld, worden in gecodeerde vorm overgedragen om misbruik van de gegevens door derden te voorkomen.

Doorgifte, uitvoer en verwerking van de gegevens buiten de EU/EER

Anders dan hierin beschreven, vindt er geen overdracht plaats aan derden buiten de Fujifilm Group. Persoonsgegevens van gebruikers van onze website van buiten de EU/EER kunnen worden doorgegeven aan filialen van FUJIFILM of distributeurs buiten de EU/EER die verantwoordelijk zijn voor de relevante product- of servicecategorie en regio.

Externe links

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Wees u ervan bewust dat FUJIFILM niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van dergelijke andere sites. Wij moedigen onze gebruikers aan om goed op te letten wanneer zij een van onze websites verlaten en om de privacyverklaringen te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op informatie die door onze websites wordt verzameld.

Nadere informatie en contacten, informatie, correcties, blokkeringen en schrappingen.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

FUJIFILM Europe GmbH, Data Protection Officer, Heesenstrasse 31, 40549 Düsseldorf, Duitsland, of dataprotection_feg(at)fujifilm(dot).com.

U hebt het recht om ons te vragen om toegang tot en om rectificatie of verwijdering van persoonlijke gegevens, om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken, om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking en om uw recht op op overdraagbaarheid van gegevens uit te oefenen in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetten. Neem per e-mail of per post contact op met het hierboven vermelde adres.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende overheid in overeenstemming met de AVG en de toepasselijke wetgeving als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Daartoe kunt u met name contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit in de EU-lidstaat waar u uw gewoonlijke verblijfplaats hebt of met de plaats van de vermeende inbreuk.

FUJIFILM behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen of bij te werken. Als we besluiten om ons privacybeleid te wijzigen, dan publiceren we het herziene privacybeleid. Vergeet bij vervolgbezoeken aan onze site niet om het privacybeleid te controleren op eventuele wijzigingen, aangezien u ons met het voortgezette gebruik van onze site na elke gepubliceerde herziening uw toestemming geeft om uw informatie in overeenstemming met het gewijzigde of bijgewerkte privacybeleid te gebruiken.