This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

België

Privacywetgeving

Welkom bij FUJIFILM Europe GmbH

Het verheugt ons bij FUJIFILM Europe GmbH, dat u onze website bezoekt en wij bedanken u voor uw belangstelling, die u voor ons bedrijf, onze producten en onze websites hebt getoond. Het is voor ons van belang, dat uw privacy wordt beschermd, wanneer u onze websites gebruikt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, met name in overeenstemming met de privacybeschermingrichtlijn 95/46/EC van het Europese parlement en van de Raad van 24 oktober 1995 ten aanzien van de bescherming van privé-personen met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens en tot de vrije transfer van dergelijke gegevens en eventuele wijziging ervan, de Duitse federale privacybeschermingwet (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG) en de Duitse telemedia-wet (Telemediengesetz; TMG). Ten behoeve hiervan verzoeken wij u om de volgende informatie goed door te lezen:

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens

In principe kunt u onze website bezoeken en gebruiken zonder ons mee te delen wie u bent. Dit vergt geen enkele registratie – met de uitzondering van het gebruik van gepersonaliseerde gegevens. Zonder nadere informatie van u verzamelen en verwerken wij alleen de naam van uw internet-serviceprovider, de webpagina van waaruit u bij ons bent aangekomen en de pagina´s die u hebt bezocht op onze website. Wij verzamelen niet uw IP-adres. Deze informatie wordt alleen gebruikt ten behoeve van het voorzien van onze website en wordt vervolgens gewist. Deze gegevens worden tevens geanalyseerd voor statistische doeleinden, waarbij u anoniem blijft als individuele gebruiker. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld, als u ons van deze informatie voorziet, bijvoorbeeld om u te registreren voor gepersonaliseerde diensten en alleen verwerkt en gebruikt voor het beschikbaar stellen van deze gepersonaliseerde diensten of om uw aanvragen te kunnen behandelen. Verder zullen wij binnen het kader van de gepersonaliseerde diensten van FUJIFILM Europe GmbH uw gegevens alleen verwerken en gebruiken voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden of voor het aanvraaggerelateerde beschikbaar stellen van elektronische diensten onder de voorwaarde dat u uw uitdrukkelijke elektronische toestemming hebt gegeven. Bovendien, voor het geval dat u uw uitdrukkelijke elektronische toestemming hebt gegeven, zal alle informatie die u hebt opgroepen, terwijl u onze website hebt bezocht, worden bewerkt in een gebruikersprofiel om in staat te zijn om u informatie aan te bieden die specifiek gepersonaliseerd is voor u (bijv. in de vorm van een nieuwsbrief). U kunt de inhoud van uw uitdrukkelijke elektronische toestemming hier te allen tijde oproepen. U kunt vanzelfsprekend hier uw toestemming ook te allen tijde terugtrekken met werking voor de toekomst.

Bijzondere gebruiksvoorwaarden Webtools / Socialmedia Plugins

In de website www.fujifilm.eu zijn verschillende Webtools (analyseprogramma’s en sociale mediadiensten) geïntegreerd, die deels door gebruikmaking van zogenaamde „cookies“ functioneren. Bij cookies gaat het om tekstbestanden, die door een webserver naar de browser van een gebruiker gezonden worden om door middel van de gebruikte browser op de pc van de gebruiker informatie zoals bijvoorbeeld het actuele IP-adres en ingevoerde gegevens van de gebruiker te deponeren. Bij de volgende oproep van de webserver komt het dan tot een overdracht van de voor de gebruiker geldende gegevens uit het cookiebestand.

Als u dat wenst, kunt u het gebruik van cookies te allen tijde via de instellingen van uw browser deactiveren. Wij vestigen er echter uw aandacht op dat u in dit geval eventueel niet van al de functies van de website www.fujifilm.eu in hun volle omvang gebruik kunt maken.

In de website www.fujifilm.eu werden resp. worden er plug-ins van volgende sociale netwerken geïntegreerd (hierna samenvattend „netwerken“ of „netwerk“ genaamd):

AddThis, geëxploiteerd door de firma AddThis, LLC, 8000 Westpark Dr., Suite 625, McLean, VA 22102, USA („AddThis“). Bijkomende informatie over gegevensbescherming en gegevensverwerking door AddThis en ook over uw instelmogelijkheden en rechten kunt u op www.addthis.com/privacy opvragen.

facebook.com, geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). De plug-ins zijn aan één van de Facebook-logo’s te herkennen (witte „f“ op blauwe tegel of een „Duim omhoog“-symbool) of zijn met het toevoegsel „Facebook Social Plugin” gekenmerkt. De lijst en de verschijningsvorm van de Facebook Social Plugins kan bij www.facebook.com/policy.php ingekeken worden.

Twitter, geëxploiteerd door Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (navolgende “Twitter”). De plug-ins zijn aan één van de Twitter-logo’s te herkennen (getekende vogel/reliëf in verschillende kleuren tegen diverse achtergronden). De uiteenlopende Twitter-logo’s, waarachter de plug-in schuilgaat, kunnen via de link http://twitter.com/about/resources/logos op de website van Twitter ingekeken worden.

Drukknop “+1″ van het sociale netwerk Google Plus, geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”). De knop is aan het symbool “+1″ tegen een witte achtergrond te herkennen. Bijkomende informatie hierover vindt u op www.google.com/intl/policies/policies/privacy/.

Pinterest - Pinterest Trademark Agent, 635 High Street, Palo Alto, CA 94301USA www.pinterest.com/about/privacy

Youtube - YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066 USA 
www.youtube.com/t/terms

Digg.com - Digg Inc. , 135 Mississippi St. , San Francisco, CA USA
http://about.digg.com/privacy

delicious.com - AVOS Systems, Inc.,  273 S. Railroad Ave., Suite A, San Mateo, CA 94401 USA www.delicious.com/privacy 

XING - XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Germany
www.xing.com/app/user?op=tandc;what=dp

LinkedIn - LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043 USA www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv 

Al deze plug-ins van de netwerken functioneren in hoofdzaak volgens hetzelfde, hierna beschreven principe:

Bij oproep van www.fujifilm.eu brengen deze plug-ins potentieel een directe verbinding tussen de browser van de gebruiker en de server van het betreffende netwerk tot stand. De inhoud van de plug-ins wordt door het netwerk direct aan de browser van de gebruiker overgedragen en door deze laatste in de website geïntegreerd. Op de omvang van de gegevens, die met behulp van de plug-in verzameld worden, oefenen wij geen invloed uit. Informeren kunnen wij u daarom slechts volgens de stand van onze kennis van openbaar opvraagbare informatie (zie hierboven). Door de integratie van de plug-ins krijgt het netwerk de informatie dat de betreffende gebruiker met zijn IP-adres de website www.fujifilm.eu opgeroepen heeft. Wanneer de gebruiker op dat moment ingelogd heeft bij het netwerk, wiens plug-in hij gebruikt, wordt het netwerk in staat gesteld, het bezoek aan een gebruikersrekening toe te wijzen.
Wanneer de gebruiker met de plug-ins interageert, bijvoorbeeld in het geval van Twitter een “Tweet This”- of bij Facebook de knop „I like“ indrukt of een commentaar aflevert, wordt de overeenkomstige informatie door de browser van de gebruiker direct aan het netwerk overgedragen en daar opgeslagen. Bovendien kunnen er nog andere persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, persoonlijke browserinstellingen en andere parameters aan het netwerk overgedragen en daar opgeslagen worden.

Als u lid van het betreffende netwerk bent en niet wenst dat www.fujifilm.eu over u gegevens verzamelt en met uw bij het netwerk opgeslagen gegevens koppelt, verzoeken wij u, onze internetpagina’s te verlaten, uit uw gebruikersrekening van het betreffende netwerk uit te loggen en pas dan terug een bezoekje aan onze internetpagina’s te brengen.

Indien u geen lid van het netwerk bent of vóór een bezoekje aan onze website uitgelogd hebt, bestaat toch de mogelijkheid dat het netwerk (tenminste) uw IP-adres te weten komt en opslaat. Gelieve in acht te nemen dat een uitwisseling van deze informatie reeds met een bezoekje aan onze website via het domein www.fujifilm.eu plaatsvindt en dit onafhankelijk van het feit, of u met de plug-ins interageert.

Statistical Webtools

Google Analytics

De website www.fujifilm.eu maakt gebruikt van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google"). De door de cookie van Google Analytics gegenereerde informatie door het gebruik van www.fujifilm.eu met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker wordt aan een server van Google in de VS overgedragen en daar opgeslagen. Hierbij wordt het systeem _anonymizeIP() toegepast, dat het IP-adres zodanig anonimiseert, dat het aan geen aansluiting meer toegewezen kan worden.

De overgedragen informatie gebruikt Google om de gebruikmaking van www.fujifilm.eu te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de exploitant samen te stellen en om bijkomende met het gebruik van de website en van het internet gepaard gaande diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel aan derden overmaken, voor zover dit wettelijk voorgeschreven is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken.

U kunt tegen de verzameling van de gegevens door de dienst Google Analytics met ingang in de toekomst bezwaar maken doordat u de door Google aangeboden „Browser-Add-on voor een deactivering van Google Analytics" installeert. Meer gedetailleerde informatie over de dienst Google Analytics verkrijgt u op de internetpagina www.google.com/intl/analytics/policies/privacy/

Dataveiligheid

FUJIFILM Europe GmbH neemt alle noodzakelijke technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens tegen misbruik te beschermen en om het verlies van uw gegevens te voorkomen. Uw persoonlijke gegevens worden in een veilige bedrijfsomgeving opgeslagen, die niet toegankelijk is voor het publiek. Alle persoonlijke gegevens die door u in de loop van de registratie of het gebruik van persoonlijke diensten ter beschikking zijn gesteld, worden in gecodeerde vorm getransfereerd om te helpen bij het voorkomen van misbruik van de gegevens door derden.

Transfer, export en verwerking van de gegevens in landen buiten de Europese economische regio.

Er zal geen transfer naar derden zoals ondernemingen binnen de Fujifilm Group en de gegevens zullen niet worden geëxporteerd naar landen buiten de Europese economische regio plaatsvinden.

Externe links

U kunt nadere uitgebreide informatie vinden in links op uw website die verwijzen naar de websites van derden. Voor zover dit niet duidelijk herkenbaar is, verzoeken wij er met het oog op dergelijke links rekening mee te houden, dat er sprake is van een externe link. Wij hebben absoluut geen invloed op de inhoud en het ontwerp van de websites van deze andere providers. Zodoende is deze verklaring met betrekking tot de bescherming van data blijkbaar niet geldig voor websites van andere aanbieders.

Nadere informatie en contacten, informatie, correcties, blokkeringen en schrappingen

Mocht u nog verdere vragen hebben over het onderwerp “Databescherming bij FUJIFILM Europe GmbH”, neem dan a.u.b. contact op met de privacybeschermingmedewerker bij ons bedrijf onder het volgende contactadres:

FUJIFILM Europe GmbH, Datenschutzbeauftragte, Heesenstrasse 31,
40549 Düsseldorf of dataprotection(at)fujifilm(dot)eu.

U hebt het recht op vrije informatie over of correctie, blokkering of schrapping van uw opgeslagen gegevens, met inbegrip van gegevens die onder een pseudoniem opgeslagen zijn. Neem a.u.b. contact op met het adres, dat hierboven weergegeven is, per e-mail of per post. U kunt verzoeken om de informatie in schriftelijke vorm te ontvangen, anders in de vorm van een e-mail-bericht.