België

Radiotherapeutische beeldvorming

Een HR Imaging Plate (IP)-cassette voor een nauwkeurige bepaling van het te behandelen gebied

Hightech en gepatenteerde ideeën die het bepalen van het te behandelen gebied ondersteunen

Een van de belangrijke processen bij radiotherapie is het accurate positioneringssproces, waarbij gebruik wordt gemaakt van een simulator voorafgaand aan de blootstelling aan röntgenstralen. In dit proces kunnen de type PC-cassette en de FCR-beeldbewerkingstechnologie worden gebruikt om het contrast van het beeld te verhelderen.

Een speciale Imaging Plate (IP)-cassette, het PC-type, zorgt voor een duidelijk contrast, waardoor de nauwkeurige bepaling van het te behandelen gebied wordt mogelijk gemaakt.

Bij het bevestigingsproces van de positie voorafgaand aan de daadwerkelijke blootstelling aan röntgenstralen, was het moeilijk om het juiste contrast te krijgen als gevolg van de hoge mate van blootstelling aan röntgenstralen.

De speciale type PC-cassette heeft dit probleem opgelost. De cassette maakt gebruik van lood aan de binnenbekleding van de plaat om de gevoeligheid te verbeteren. Ook maakt de cassette gebruik van een hechtmethode om de hechting van deze plaat met de IP te versterken. Hierdoor worden heldere contrasterende beelden verkregen om de bepaling van het te behandelen gebied te ondersteunen.

 

 

Minder ruis door FNC (Flexibel Noise Control)-processing. Fijnere korreligheid voor een betere diagnose.

FNC-processing vermindert de ruis en verbetert de korreligheid van het beeld, waardoor een helderder beeld voor een nauwkeurige diagnose wordt mogelijk gemaakt.

Conventionele processing / processing met Flexible Noise Control