България

FUJIFILM Europe - Фирмен профил

От създател на филми до световна високотехнологична корпорация. Ние се пресътворихме нашия имидж.

Open Innovation Hub Europe

A place for ‘co-creation’ of new values with business partners: Open Innovation through Fujifilm’s technical expertise and core technologies.