This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Sample Images

Режим на снимане Aperture priority;
Размер на изображенията 4896 × 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/553 sec
Фокусна дължина на обектива 18.0 mm (in 35mm: 27.0 mm)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture priority
Размер на изображенията 4896 × 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/449 sec
Фокусна дължина на обектива 18.0 mm (in 35mm: 27.0 mm)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture priority
Размер на изображенията 4896 × 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/6.4
Скорост на затвора 1/452 sec
Фокусна дължина на обектива 18.0 mm (in 35mm: 27.0 mm)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture priority
Размер на изображенията 4896 × 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/7.1
Скорост на затвора 1/111 sec
Фокусна дължина на обектива 18.0 mm (in 35mm: 27.0 mm)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/10
Скорост на затвора 1.9
Фокусна дължина на обектива 18.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/10
Скорост на затвора 1.9
Фокусна дължина на обектива 18.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/340
Фокусна дължина на обектива 18.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 100%
Бленда f/4.5
Скорост на затвора 1/30
Фокусна дължина на обектива 18.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO800
Динамичен обхват 100%
Бленда f/3.6
Скорост на затвора 1/10
Фокусна дължина на обектива 18.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/950
Фокусна дължина на обектива 18.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture priority
Размер на изображенията 4896 × 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/3.6
Скорост на затвора 1/800 sec
Фокусна дължина на обектива 18.0 mm (in 35mm: 27.0 mm)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture priority
Размер на изображенията 4896 × 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/286 sec
Фокусна дължина на обектива 18.0 mm (in 35mm: 27.0 mm)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture priority
Размер на изображенията 4896 × 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/431 sec
Фокусна дължина на обектива 18.0 mm (in 35mm: 27.0 mm)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg