This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Sample Images

Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.4
Скорост на затвора 1/550
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/8.0
Скорост на затвора 1/6
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/10
Скорост на затвора 1/6
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture Priority
Размер на изображенията 4896x3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/2.8
Скорост на затвора 1/80
Фокусна дължина на обектива 35mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.0
Скорост на затвора 30
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/4.0
Скорост на затвора 1/105
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 100%
Бленда f/10
Скорост на затвора 1/38
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture Priority
Размер на изображенията 4896x3264
Чувствителност ISO 400
Динамичен обхват 100%
Бленда f/2
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 35mm (35mm equiv.)
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 400
Динамичен обхват 100%
Бленда f/10
Скорост на затвора 1/160
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture Priority
Размер на изображенията 4714x3142
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/2.8
Скорост на затвора 1/250
Фокусна дължина на обектива 35mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/4.0
Скорост на затвора 1/1000
Фокусна дължина на обектива 35.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg