This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Sample Images

Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 200%
Бленда f/8.0
Скорост на затвора 1/1300
Фокусна дължина на обектива 55mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 200%
Бленда f/9.0
Скорост на затвора 1/500
Фокусна дължина на обектива 134.5mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 200%
Бленда f/7.1
Скорост на затвора 1/105
Фокусна дължина на обектива 172.4mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO400
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/950
Фокусна дължина на обектива 55.0mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/8.0
Скорост на затвора 1/400
Фокусна дължина на обектива 200mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO320
Динамичен обхват 100%
Бленда f/8.0
Скорост на затвора 1/680
Фокусна дължина на обектива 104.9mm
Баланс на белия цвят sunny
Формат на файла jpg
Режим на снимане Aperture-Priority Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/9.0
Скорост на затвора 1/150
Фокусна дължина на обектива 141.3mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Programmed Auto
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO2500
Динамичен обхват 100%
Бленда f/4.8
Скорост на затвора 1/150
Фокусна дължина на обектива 200.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
pornpremium.orghardx.org