This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Sample Images

Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/125
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят manual
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/5.6
Скорост на затвора 1/125
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят manual
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/125
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят manual
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 250
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят shade
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 250
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят shade
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/2.0
Скорост на затвора 1/320
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят manual
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/2.8
Скорост на затвора 1/250
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят shade
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.4
Скорост на затвора 1/1000
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят shade
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/9.0
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят fine weather
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/320
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.2
Скорост на затвора 1/250
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят auto
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.8
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят manual
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 3264 x 4896
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.6
Скорост на затвора 1/160
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят manual
Формат на файла jpg
Режим на снимане Manual
Размер на изображенията 4896 x 3264
Чувствителност ISO 200
Динамичен обхват 100%
Бленда f/1.4
Скорост на затвора 1/180
Фокусна дължина на обектива 56.0mm
Баланс на белия цвят manual
Формат на файла jpg