България

Профил на компанията

Празнувайки своята 80-та годишнина през 2014г, Fujifilm е известна като най- голямата световна компания за фотография и визуализация. Ние също правим иновации в медицината, във високо функционални материали и в много други високотехнологични области.