България

Healthcare

Основавайки се на нашите иноваторски диагностични технологии за визуализация, ние се разширяваме в областта на превантивни здравни грижи и лечението. Ние черпим допълнителен опит от фирми от групата компании Fujifilm и стратегическите съюзи, сливания и придобивания.

Преглед

Система за комуникация и архивиране на снимки Synapse
Трансназалният ендоскоп прави прегледите по -комфортни
Радиофармацевтични средства за диагностика и лечение
Фармацевтични продукти от Toyama Chemical
Грижа за козметика

Лидерът в цифровата рентгенова диагностика

Създадохме нашия първи продукт с рентгенов филм през 1936 г. и въведохме първата в света система за диагностика и изображения с рентгенови лъчи през 1983 година. Управлявайки тенденцията за цифрови изображения, продуктите за компютърна рентгенография на Fuji Computed Radiography (FCR), са сред водещите системи на световния пазар.

Спасяване на животи с мигновено достъпни медицински изображения

Лекарите използват рентгенови лъчи, ултразвук и други медицински изображения, за да вземат решения за лечение. Система на Fujifilm " Synapse" позволява на лекарите бързо да получат достъп до тези снимки и да ги споделят посредством цифрови мрежи. Широко използвана в спешните отделения, Synapse е инсталирана на повече от 1000 болници и клиники по света и има 99.99% гарантирано време на активно ползване. Тази система за комуникация и архивиране на снимки (PACS) също подпомага обществено здравеопазване чрез специални медицински мрежови услуги.

Нови граници в медицината

Ендоскопите позволяват на лекарите виждат вътре в тялото. Но конвенционалните ендоскопи, вкарвани през устата, причиняват движения предизвикващи повръщане. Ето защо ние разработихме един малък трансназален ендоскоп, който минава в през носа. Fujifilm предлага дву-балоннна ендоскопия и системи за капсулна ендоскопия за чревни изследвания, както и оборудване и софтуер за възпроизвеждане на изображения за хирургични процедури.

Компактните, преносими системи за ултразвук Fujifilm са идеални за клиники и извънредни ситуации. Сонографията е нежна за пациента и дава възможност в реално време да се получават изображения. Тя обикновено се използва по време на прегледи при бременност, прегледи на гърдите, сърцето и таза.

Радиофармацевтичните средства помагат да се диагностицират страдащите от инсулт  и да се откриват ранни признаци на заболяване в мозъка и други органи. Fujifilm се разширява в тази област чрез компанията от групата, Fujifilm RI Pharma, след придобиването на пионера в ядрената медицина Daiichi Radioisotope Laboratories през 2006 г.

  • FCR cистеми за цифрово рентгеново изобразяване и диагностични системи
  • Системи за комуникация и архивиране на снимки с медицинско приложение “Synapse”
  • Сухи филми за изображения / Системи за сухи изображения
  • Рентгенови филми
  • Радиофармацевтични средства
  • Цифрови ендоскопи
  • Системи за изолиране на нуклеинова киселина
  • Продукти за здравеопазването
  • Фармацевтични продукти