България

Fujifilm по целия свят

За корпорацията Fujifilm

Fujifilm Corporation, със управление в Токио, Япония, е дъщерна фирма изцяло притежавана от Fujifilm Holdings Corporation. Компанията е основана през 1934 г. като производител на фотографски филми под името Fuji Photo Film Co., Ltd. Ръководена от оригинално проучване и разработка, Fujifilm предоставя постоянна иновация и продукти с големи конкурентни преимущества в широк спектър от отрасли, включително електронно изобразяване, техника за получаване на крайна снимка, медицински системи, системи за биология, графични изкуства, материали за дисплеи с плосък екран и офис продукти, на база на обширното портфолио на цифровите, оптичните технологии и технологиите за покрития с фини химикали и тънки слоеве.

Със своите дейности Fujifilm се стреми да допринесе за усъвършенстването на културата, науката, технологията и индустрията, както и за подобрено здраве и качеството на околната среда.

Общата цел на Fujifilm е да спомогне за подобряване на качеството на живот на хората по целия свят.

Фактически данни за FUJIFILM Corporation

Име на компанията FUJIFILM Corporation
Chairman and Chief Executive Officer Shigetaka Komori
President and Chief Operating Officer Kenji Sukeno
Управления Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome, Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan
Дата на основаване 2 октомври 2006 г. (Fujifilm Corporation е новооснована за поемането на дейностите на Fuji Photo Film Co., Ltd.)
Капитал 40 милиарда йени
Консолидирани служители 31,887 (към 31 март 2018 г)