България

Fujifilm в Европа

Fujifilm първо навлиза в задграничните пазари, главно чрез своите компании за решения свързани с изобразяването. През 1966 г. компанията създава немска дъщерна компания, която отговаря за цялостно управление на европейските си операции и през 1982 г.,  производствена компания в Холандия, която е натоварена със задачата да произвежда цветна хартия и цветни филми.

Днес, FUJIFILM Europe GmbH (Дюселдорф, Германия) действа като стратегическо управление за региона и подпомага своята група компании в Европа като определя маркетинга и корпоративните стратегии. В допълнение, FUJIFILM Europe BV (Тилбург, Холандия) обхваща логистиката, финансите и функциите за контрол на поръчките за целия европейски пазар.

Fujifilm също така управлява редица производствени обекти в региона, сред които FUJIFILM Manufacturing Europe B.V в Тилбург, Холандия, като основна водеща производствена база в Европа за производство на цветна хартия и офсетни плаки, както и FUJIFILM Hunt Chemicals Europe N.V (Кройбеке, Белгия), производител на химикали за пазарите за фотографски и графични изкуства.

Днес самостоятелни компании на Fujifilm осъществяват дейност в над 55 групи компании в Европа и дават работа на повече от 4.000 души ангажирани с проучване и разработване, производство, продажби и техническо обслужване. В цяла Европа, те обслужват различни отрасли, включително медицината, биологията, графичните изкуства, електронните материали, химическия отрасъл, оптиката, записващата медия, киното и фотографските технологии.

Европейски портал