България

Корпоративна философия

Корпоративна философия — Не променящите се на групата Fujifilm

Ние ще създадем нова ценност като интегрираме нашите отличителни технологии с големи конкурентни преимущества както и като произвеждаме патентни технологии, за да продължим да осигуряваме продукти и услуги с най-добро качество, които изграждат доверие и удовлетвореност на клиента.

Чрез тези усилия ние ще надминем предишните граници на “Imaging and Information” за усъвършенстване на развитието на културата, науката, технологията и индустрията в обществото и още ще подобрим здравето на човека и ще опазим околната среда.

Нашата нова корпоративна философия се основава на приемането, че нашата мисия, чрез нашите постоянни корпоративни дейности, ще допринесе значително за реализацията на обществото, в което всички хора по света могат да водят живот, който е духовно и материално богат с чувство на удовлетвореност и задоволство.

Визия — Идеалите на групата Fujifilm

Shigetaka Komori
Шигетака Комори, Chairman and Chief Executive Officer

Ние ще създадем открита, честна и ясна работна култура, която позволява да се разпознаят обективните факти по справедлив и недвусмислен начин, да се вземат рационални решения и постоянно да се приемат предизвикателства с кураж.

С тази корпоративна култура, ние допълнително ще усъвършенстваме патентните технологии с големи конкурентни преимущества и ще разработим иновационни продукти и услуги, които да спечелят доверието на клиента и ще осигурят удовлетворение, за да останем могъща компания, постоянно създаваща нова ценност и упражняваща иновационно лидерство.