България

Научни изследвания и развитие

От микроскопските продукти до космоса, Fujifilm продължава да търси по-добри решения. Чрез научни изследвания и развитие, ние усъвършенстваме основните си технологии, които прилагаме за продукти, подобряващи качеството на живот.