This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Fujifilm Advanced Research Laboratories

Ние създадохме Fujifilm Advanced Research Laboratories през 2006 г. с цел тя да служи като основен център за научни изследвания и развитие за Fujifilm group. Лабораторният комплекс обединява учени и инженери от компаниите в групата, които си сътрудничат в областта на научните изследвания и развитие. Областите включват органичен синтез, тънки многослойни покрития, прецизни микро механични системи, разработка на лещи, лазери, печат и обработка на изображения.

Fujifilm Advanced Research Laboratories е структурирана като група от взаимосвързани лаборатории. Frontier Core-Technology Laboratories се фокусира върху най-съвременните технологии, които имат потенциал да променят бъдещето. Synthetic Organic Chemistry Laboratories работи с органични материали с отлични характеристики за широк спектър от приложения. Advanced Marking Research Laboratories търси иновации при печатните технологии. Life Science Research Laboratories и Regenerative Medicine Research Laboratories изследват нови възможности в биохимията, фармацевтичните продукти и свързаните с тях области в науките за живота, където Fujifilm се стреми към силен растеж.

Профил на лабораториите

Адрес 577-1 Ushijima, Kaisei Town, Ashigarakami-gun, Kanagawa Prefecture, 258-8577 Japan
Телефонен номер 0465-86-1111
Наименование на английски Fujifilm Advanced Research Laboratories (FF ARL)
Обща площ Около 56 000 кв. м (с изключение на енергийните доставки)
Първоначален брой служители Приблизително 600