This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Политика за научни изследвания и развитие

Основни политики на Fujifilm Group за научни изследвания и развитие

Fujifilm Group провежда научни изследвания и развитие в съответствие със следните основни политики за постигане на растеж в приоритетни бизнес сфери и за създаване на нови бизнеси.

Интегриране на стратегиите за бизнес и научни изследвания и развитие

  1. 1. Стабилно развитие на нов бизнес, което допринася за подобряване на качеството на живот
  2. 2. Устойчив растеж на съществуващите бизнеси чрез иновативни нови продукти

Подходи при научните изследвания

  1. 1. Задълбочаване и разширяване на основните технологии на Fujifilm Group
  2. 2. Създаване на нова стойност чрез интегриране на множество технологии в различни области
  3. 3. Подобряване на взаимодействието в групата
  4. 4. Ускоряване на развитието
  5. 5. Подобряване на основните възможности за научни изследвания и развитие за всеки изследовател и организация