This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

България

Технологии

Технологиите и приоритетните сфери на бизнеса на Fujifilm Group

От основаването си, Fujifilm Group е натрупала многостранни основни технологии, свързани с химията на органичните/неорганичните материали, обработката на изображения, оптиката и анализа чрез опита ни в областта на фоточувствителните материали и ксерографията. Чрез комбинация от тези активи и патентовани основни технологии, които водят до изключително конкурентна цена и качество, ние предлагаме голямо разнообразие от отлични продукти и услуги. Ние също продължаваме да създаваме нови бизнеси, за да допринесем за едно по-добро бъдеще.