България

Нашият подход към корпоративната социална отговорност

Fujifilm Holdings подкрепя корпоративната философия на Fujifilm и изяснява подходът към корпоративната социална отговорност на групата Fujifilm като средство за изпълнение на социалните отговорности на компанията, които са от основно значение за тази философия.

Подходът към корпоративна социална отговорност на групата Fujifilm

Подходът за корпоративна социална отговорност на групата Fujifilm ще допринесе за устойчивото развитие на обществото чрез въвеждане в практиката на корпоративната философия  на групата Fujifilm, както и осъществяване на нейната визия чрез искрена и честна стопанска дейност.

Ние ще:

  1. изпълним нашите икономически и законови отговорности, и ще отговорим на очакванията на обществото, като допринесем като корпоративен гражданин за развитието на културата и технологията в обществото и опазването на околната среда.
  2. преоценяваме постоянно дали нашите дейности по корпоративната социална отговорност отговарят адекватно на нуждите и очакванията на обществото и дали тези дейности се извършват правилно чрез диалог с нашите заинтересовани страни, включително клиенти, акционери, инвеститори, служители, местни общности, както и бизнес партньори.
  3. подобрим корпоративната прозрачност чрез активно разкриване на информация, за да изпълним нашата отчетност относно нашите бизнес дейности.