България

Политика за защита на околната среда

Fujifilm е посветена на насоките и целите за екологично качество, посочени в документа за средносрочната стратегия на групата, политиката за защита на околната среда на групата Fujifilm.

Политиката за защита на околната среда на групата Fujifilm се състои от три части: основно заявяване на политиката, насоки за действие и група приоритетни цели. Политиката ръководи усилията свързани с околната среда на групата компании на Fujifilm от април 2002 г.