Κύπρος

Αειφορία

Στη Fujifilm εργαζόμαστε για να συρρικνώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και νερού και χρησιμοποιούμε φυσικούς πόρους και υλικά συσκευασίας πιο αποτελεσματικά για να ελαχιστοποιούμε την παραγωγή απορριμμάτων και τον περιβαλλοντικό κίνδυνο.