Κύπρος

Discontinued Products

The listed products have been discontinued and are no longer available. We still provide Parts & Services for products that have reached their end of life.

For more information please contact your local Fujinon Sales Branch Office or Service Centre.

Category1 Category2 Model Name
Box lens Box Studio HA22X7.2
XA25X6.7
HA26X6.7
XA19X7.4
BOX Tele XA50X9.5
XA66X9.3
XA72X9.3
XA76X9.3
XA87X13.2
XA87X9.3
XA88X8.8
SD Box AH50X9.5
AH20X8
AH24X7
HD ENG 1/2" HS16X4.6
HS18X5.5
XS8X4
2/3" HA ENG HA26X6.7
HA36X10.5
2/3" HA ENG HA13X4.5
HA14x4.5 BEZD-T5DD
HA16X6.3
HA17X7.8
HA18X7.6 BEZD-T5DD
HA21X7.8
HA22X7.3
HA22X7.8
HA23X7.6 BEZD-T5DD
HAS18X7.6
HA10X5
HA10X5.2
HA20X7.8
XA XA16SX8
XA18X7.6
ZA XA4X7.5 BEZD-T5DD
SD ENG SD ENG A13X4.5
A13X6.3
A17X7.8
A17X9
A18X7.6
A20X8.6
A22X7.8
A23X7.6
A36X14.5
A42X13.5
A42X9.7
AJ20X8.6
S13X4.6
S16X7.3
S17X6.6
S20X6.4
TH13X3.5
TH17X5
VA10X4.8
A13X4.5
A15X8
A16X9
A18X8.5
A18X9
A20X8
A36X10.5
A4X7.5
A8X12

Category1 Category2 Model Name
Cine Others HAC13X4.5
HAC15X7.3
HAC18X7.6
HAE10X10
HAE3X5
HAE5X6
HAEF10
HAEF12
HAEF16
HAEF20
HAEF34
HAEF40
HAEF54
HAEF5
HAEF8
HAF4.8DA