This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Česko

Focusing

Přesně zachycené objekty

Rychlejší, výkonnější a preciznější autofokus s fázovou detekcí a s větším polem

Funkce autofokusu byla vylepšena v mnoha klíčových oblastech. Autofokus s fázovou detekcí je rychlý a přesný, navíc nyní zahrnuje větší část záběru a byl optimalizován v oblasti, ve které uživatelé nejčastěji umísťují fotografovaný objekt. Dále bylo ve fotoaparátu FUJIFILM X-T2 podstatně zdokonaleno zaostřování na světlé části obrazu malé velikosti, na předmětech s nízkým kontrastem a na objektech s jemnou povrchovou strukturou, které byly dosud problematické z hlediska zaostření autofokusu s fázovou detekcí. Zdokonalena byla také funkce autofokusu s detekcí kontrastu, který je nejlepší volbou při slabém osvětlení. Zaručuje přesné zaostřování také při osvětlení na úrovni -3 EV. Zlepšena byla rovněž pravidelnost opětovného zaostřování během pomalého sériového snímání v režimu AF-C.

Pole fázové detekce bylo ve srovnání s předcházejícími modely zvětšeno asi o 230%, počet bodů zaostření z 49 na 91 (maximálně 325). Fotoaparát nyní navíc častěji aktivuje autofokus s fázovou detekcí a využívá rychlost a přesnost autofokusu ve větším počtu případů.

Po zdokonalení algoritmu autofokusu fotoaparát dokáže zachytit objekty, které byly dosud pro autofokus s fázovou detekcí problematické, takže lze nyní rychle a přesně zaostřit na objekty s jemnou povrchovou strukturou, jako např. ptačí pera.

Autofokus s detekcí oka, který automaticky detekuje lidské oči

Po aktivaci detekování obličeje fotoaparát automaticky detekuje lidské obličeje, zatímco po zapnutí autofokusu s detekcí oka bude automaticky a přesně zaostřovat na očích a umožní tak pořídit krásné portréty s malou hloubkou ostrosti. Můžete také definovat hlavní oblast zaostření tím, že zvolíte například levé nebo pravé oko nebo to oko, které je blíže fotoaparátu. Všechny tyto zdokonalené funkce nabízejí přesnost, která dělá dojem i na profesionálních fotografech. Jsou zvláště výkonné u objektivů XF 56 mm F1,2 R, XF 56 mm F1,2 R APD a XF 90 mm F2 R LM WR.

Přesná volba ostrosti v MF režimu

FUJIFILM X-T2 nabízí řadu funkcí, které usnadňují přesnou volbu ostrosti v MF režimu. Abyste je mohli využít, nastavte páčku volby režimu nastavení ostrosti na hodnotu MF a zvolte příslušnou funkci otáčením zaostřovacího kroužku. Například funkce osvětlení zaostřených částí záběru osvítí barvou ty části záběru, které jsou zaostřeny, zatímco funkce digitálního členění obrazu umožňuje zaostření prostřednictvím vycentrování rozdělených částí obrazu. Tyto funkce se hodí zejména v makrofotografii a portrétní fotografii, které se vyznačují malou hloubkou ostrosti a vyžadují precizní zaostření.

Zaostřovací páčka pro okamžitou změnu bodu zaostření

Fotoaparát FUJIFILM X-T2 je vybaven zaostřovací páčkou, která umožňuje nastavit zaostřovací pole v 8 směrech: nahoru, dolů, vpravo, vlevo a šikmo. Díky tomu můžete rychle a přesně změnit zaostřovací pole po ořezání záběru. Tato funkce je vhodná nejen pro změnu bodů autofokusu během automatického nastavení ostrosti, ale také pro rychlou volbu oblasti zvětšované v podpůrném režimu MF během manuálního zaostřování.

Nový mechanismus autofokusu vždycky umožní zachytit ten nejdůležitější moment

Tři parametry kontrolující režim AF-C

Algoritmus režimu AF-C byl významně zdokonalen za účelem zlepšení přesnosti fotoaparátu FUJIFILM X-T2 při sledování pohybujících se objektů. Můžete si teď tedy přesně nastavit, jak má fotoaparát reagovat na způsob pohybu objektu v záběru a na rychlost toho pohybu, a také to, která část záběru má být pro fotoaparát přednostní při nastavení ostrosti. Uživatelská nastavení v režimu AF-C mají pět naprogramovaných hodnot, které jsou kombinací tří uvedených faktorů.

Citlivost sledování

Toto nastavení umožňuje určit, zda má fotoaparát zaostřit na jiný objekt nebo zda má nastavení zachovat a čekat, až se objekt opět objeví v záběru. Je to výhodné v situaci, když sledovaný objekt zmizí za překážkou, když se dostane mimo záběr, nebo když se v záběru objeví jiný, velmi vzdálený objekt. Má-li fotoaparát okamžitě změnit zaostření, zvolte hodnotu 0, má-li zachovat zaostření po krátkou nebo delší dobu, vyberte příslušně hodnotu od 1 do 4.

Citlivost sledování rychlosti

Toto nastavení umožňuje stanovit způsob, kterým fotoaparát sleduje objekt na základě změny rychlosti pohybu objektu. Po zvolení hodnoty 0 (stálá rychlost) fotoaparát nebude při předvídání pohybu objektu přihlížet ke změně rychlosti. Po zvolení hodnoty 2 (proměnlivá rychlost) bude fotoaparát při předvídání pohybu objektu přihlížet ke změnám rychlosti, což je výhodné při sledování zrychlujících nebo zpomalujících objektů.

Změna oblasti zaostřovací zóny

Toto nastavení je dostupné pouze v režimu zónového autofokusu a umožňuje stanovit, která oblast vybrané zaostřovací zóny má být při zaostřování obsloužena přednostně. Vyberte hodnotu STŘED pro zachování zaostření uprostřed záběru nebo hodnotu PŘEDEK pro posun zaostření na objekt, který se nachází v přední části záběru v situaci, kdy se původní objekt ocitne mimo záběr. Hodnota AUTO umožňuje sledovat objekt, na který byl fotoaparát původně zaostřen.

Přesné sledování díky nastavení přizpůsobenému pohybům fotografovaného objektu

Uživatelská nastavení v režimu AF-C

Díky uživatelskému nastavení v režimu AF-C si můžete vybrat jednu z pěti naprogramovaných hodnot autofokusu přizpůsobených různým pohybům fotografovaného objektu pro dosažení co nejlepšího sledování zaostření. Podle způsobu, jakým se objekt pohybuje, si můžete zvolit například nastavení 2, které umožňuje ignorování překážek, nastavení 3 určené pro zrychlující nebo zpomalující objekty, nastavení 4, které umožňuje zachytit objekt, který se náhle objeví v záběru, nebo nastavení 5 určené pro chaoticky se pohybující objekty. Volba správného nastavení zaručí přesné sledování objektu. Můžete také ručně nastavit libovolnou kombinaci tří faktorů: citlivosti sledování, citlivosti sledování rychlosti a změny oblasti zóny a pak ji uložit jako uživatelské nastavení 6.

  Citlivost sledování Citlivost sledování rychlosti Změna oblasti zóny
Nastavení 1: základní 2 0 AUTO
Nastavení 2: ignorování překážek 3 0 STŘED
Nastavení 3: zrychlující nebo zpomalující objekty 2 2 AUTO
Nastavení 4: objekty, které se náhle objeví v záběru 0 1 PRZÓD
Nastavení 5: chaoticky se pohybující objekty 3 2 AUTO

Nastavení 1: základní

Standardní nastavení pro objekty, které jsou v pohybu. Používá se jako výchozí nastavení, pokud nevyberete žádné uživatelské nastavení v režimu AF-C. Tato volba je nejbližší nastavení AF-C známému z předcházejících modelů.

Nastavení 2: ignorování překážek

Nastavení výhodné v situaci, když se fotografovaný objekt dostane mimo záběr nebo je zakryt překážkou, takže se v zaostřovacím poli objeví jiný objekt.

Nastavení 3: zrychlující nebo zpomalující objekty

Ideální nastavení pro objekty, které podstatně mění rychlost pohybu. Nejlepších výsledků lze dosáhnout při použití objektivu s lineárním motorkem, který zaručuje rychlé sledování zaostření.

Nastavení 4: objekty, které se náhle objeví v záběru

Při tomto nastavení fotoaparát okamžitě zaostřuje na objekt, který se objevuje v zaostřovacím poli, přičemž přednost mají předměty nacházející se co nejblíže u objektivu. Je to ideální volba v případě objektů, které se náhle objeví v záběru.

Nastavení 5: chaoticky se pohybující objekty

Nastavení je určeno pro objekty, které se pohybují různou rychlostí a různými směry, které vstupují do záběru a opouštějí jej. Ideální volba při fotografování střelby, myslivost, rybaření apod.

Nastavení 6: uživatelské

Umožňuje ruční konfiguraci nastavení přizpůsobeného specifickým pohybům daného objektu. Můžete nastavit požadovanou délku udržení zaostření na objektu, úroveň zrychlení a zpomalení, dále prioritní oblast v zaostřovací zóně. Vše pak lze uložit jako uživatelské nastavení.

Produktová stránka

V novém systému autofokusu bylo použito mnoho novátorských technologických řešení.

Poznámka

  • · Vzorové fotografie jsou simulacemi.