This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Česko

Lékařské systémy

Společnost Fujifilm je průkopníkem v diagnostickém zobrazování a informačních systémech pro zdravotnická zařízení. Naše klinicky testované produkty a technologie se neustále vyvíjejí a pomáhají lékařským profesionálům pracovat účinněji a efektivněji.

Produkty

Poznámky

  • Změna parametrů a vzhledu produktů vyhrazena.

  •  

  • Jazyk značení na produktech se liší podle země a oblasti.

  •  

  • Produkty vyhovují směrnicím země nebo oblasti, ve které jsou prodávány.