This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Eesti

Jätkusuutlikkus

Fujifilm'is töötame, et kahaneda süsiniku jalajälge ja vee jalajälg, kasutame loodusvarade ja pakkimismaterjale tõhusamalt ja vähendame jäätmeteket ning ohtu keskkonnale.