Eesti

Jätkusuutlikkus

Fujifilm'is töötame, et kahaneda süsiniku jalajälge ja vee jalajälg, kasutame loodusvarade ja pakkimismaterjale tõhusamalt ja vähendame jäätmeteket ning ohtu keskkonnale.