Eesti

Meie lähenemine ettevõtete sotsiaalsele vastutusele

Fujifilm Holdings toetab Fujifilm ettevõtte filosoofiat ja selgitab Fujifilm Grup'i lähenemist sotsiaalsele vastutusele on vahend täita sotsiaalseid kohustusi äriühingu, mis on oluline selle filosoofia..

Fujifilm Grupi lähenemine Ettevõtte Sotsiaalsele Vastutusele

Fujifilm Grupi lähenemine Ettevõtte Sotsiaalsele Vastutusele on aidata kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule rakendades praktikas Fujifilm Grupi Ettevõtte filosoofia, realiseerides selle Nägemust siira ja ausa äritegevuse kaudu.

Tulevikus me:

  1. täidame oma majanduslikke ja seaduslikke kohustusi, vastame ühiskonna nõudlustele aidates kaas juriidilise isikuna kultuuri arendusele, ühiskonna tehnoloogiale ja keskonna säilitamisele.

  2. lakkamatult hindame üle kas meie Ettevõte Sotsiaalse Vastutuse tegevused vastavad adekvaatselt ühiskonna nõudlustele ja ootustele, kas need tegevused on juhitud korralikult läbirääkimiste kaudu meie aktsionäridega, kaasa arvatud klientidega , investeerijatega, töötajatega, kohalike kogukondadega ja äripartneritega.

  3. täiustame juriidilist trasparentsust aktiivse paljastava informatsiooniga, et täita oma aruandekohustust äri tegevusalade jaoks.