This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Suomi

Kestävä kehitys

Me Fujifilmillä teemme työtä hiilidioksiidipäästöjen vähentämisen ja veden saastumisen estämisen puolesta käyttämällä luonnovaroja ja pakkausmateriaaleja entistä tehokkaammin, minimoimalla jätteen tuottamisen ja vähentämällä ympäristöhaittoja.