Suomi

Kestävä kehitys

Me Fujifilmillä teemme työtä hiilidioksiidipäästöjen vähentämisen ja veden saastumisen estämisen puolesta käyttämällä luonnovaroja ja pakkausmateriaaleja entistä tehokkaammin, minimoimalla jätteen tuottamisen ja vähentämällä ympäristöhaittoja.