Suomi

Lähestymistapamme yritysten yhteiskuntavastuuseen

Fujifilm Holding tukee Fujifilm Corporate-yrityksen yritysfilosofiaa ja pitää Fujifilm-ryhmän lähestymistapaa yritysten yhteiskuntavastuuseen yhtenä yrityksen sosiaalisen vastuun kantamisen muotona, mikä on filosofiamme perusajatus.

Fujifilm-ryhmän lähestymistapa yritysten yhteiskuntavastuuseen

Fujifilm-ryhmän lähestymistapa yritysten yhteiskuntavastuuseen tarkoittaa, että se osallistuu yhteiskunnan kestävään kehitykseen soveltamalla Fujifilm-ryhmän yritysfilosofiaa käytäntöön ja toteuttamalla sen visiota rehellisesti ja reilusti kaikessa liiketoiminnassaan.

Yrityksemme päämääränä on:

  1. täyttää ekonomiset ja lailliset velvoitteet ja vastata yhteiskunnan vaatimuksiin osallistumalla yhteiskunnan kulttuurin ja teknologian kehitykseen ja ympäristönsuojeluun. 
  2.  lakkaamatta arvioida, vastaavatko yritysten yhteiskuntavastuulliset toimenpiteet vaatimuksia ja odotuksia ja toteutetaanko niitä asianmukaisesti yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa, joihin kuuluvat asiakkaat, osakkeenomistajat, sijoittajat, työntekijät, paikalliset yhteisöt ja liikekumppanit.
  3. parantaa yrityksen avoimuutta aktiivisesti tiedottamalla ja ottamalla vastuu liiketoiminnoistamme.