Ελλάδα

Εμπορικές εκθέσεις

  • 1
  • 2
Ημερομηνία Συμβάντα Θέση Παρατηρήσεις
15-19 July 2020 Vieanna, Austria
05-09 September 2020 Vienna, Austria

Messe Wien Congress Center

11 - 15 September 2020 Amsterdam, The Netherlands

RAI Amsterdam

15-17 September 2020 Northampton, United Kingdom
19 - 21 September 2020 Munich, Germany

Munich, MOC

10-14 October 2020 Amsterdam, The Netherlands
03-05 December 2020 Prague, Czech Republic
8-10 December 2020 Marseille, France
20 - 30 April 2021 Düsseldorf / Germany
04-07 May 2021 Stuttgart, Germany
  • 1
  • 2