Ελλάδα

Έρευνα & Ανάπτυξη

Από τα μικροσκόπια έως το απώτερο διάστημα, η Fujifilm αναζητά διαρκώς καλύτερες λύσεις. Με την έρευνα και την ανάπτυξη τελειοποιούμε τις βασικές μας τεχνολογίες, τις οποίες εφαρμόζουμε σε προϊόντα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.