Ελλάδα

Εταιρική φιλοσοφία

Εταιρική φιλοσοφία — Οι αμετάβλητες αξίες του Ομίλου Fujifilm

Θα χρησιμοποιούμε κορυφαίες, πατενταρισμένες τεχνολογίες για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας που συμβάλλουν στην προώθηση του πολιτισμού, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας καθώς και στη βελτίωση της υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος στην κοινωνία. Ο κυρίαρχος στόχος μας είναι να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο.

Θα δημιουργούμε νέες αξίες ενσωματώνοντας τις ξεχωριστές και κορυφαίες τεχνολογίες μας εφευρίσκοντας πατενταρισμένες τεχνολογίες για να συνεχίσουμε να παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες κορυφαίας ποιότητας που καλλιεργούν την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών.

Μέσα από αυτές τις προσπάθειες θα υπερβούμε τα όρια του παρελθόντος για την "Απεικόνιση και την πληροφόρηση" για να προωθήσουμε την εξέλιξη του πολιτισμού, της επιστήμης, της τεχνολογίας και της βιομηχανίας στην κοινωνία και περαιτέρω για να βελτιώσουμε την ανθρώπινη υγεία και να προστατεύσουμε το περιβάλλον.

Η νέα μας εταιρική φιλοσοφία βασίζεται στην αναγνώριση ότι η αποστολή μας, μέσω των βιώσιμων εταιρικών δραστηριοτήτων μας, είναι η σημαντική συμβολή στην πραγματοποίηση μίας κοινωνίας στην οποία όλοι οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μπορούν να διάγουν βίο με άφθονο πνευματικό και υλικό πλούτο με μία αίσθηση πληρότητας και ικανοποίησης.

Όραμα — Τα Ιδανικά του ομίλου Fujifilm

Shigetaka Komori
Shigetaka Komori, Chairman and Chief Executive Officer

Αγκυροβολημένη από μία ανοιχτή, δίκαιη και ξεκάθαρη εταιρική κουλτούρα και με κορυφαίες πατενταρισμένες τεχνολογίες, η Fujifilm είναι αποφασισμένη να παραμείνει μία πρωτοπόρα εταιρεία που αναλαμβάνει θαρραλέα την πρόκληση της ανάπτυξης νέων προϊόντων και τη δημιουργία νέων αξιών.

Θα δημιουργήσουμε μία ανοιχτή, δίκαιη και ξεκάθαρη κουλτούρα στον χώρο εργασίας η οποία θα μας επιτρέπει να διακρίνουμε τα αντικειμενικά γεγονότα με έναν ειλικρινή και ευθύ τρόπο, να λαμβάνουμε λογικές αποφάσεις και συνεχώς να αναλαμβάνουμε προκλήσεις με θάρρος.

Με αυτή την εταιρική κουλτούρα, θα ακονίζουμε περαιτέρω τις κορυφαίες, κατοχυρωμένες τεχνολογίες μας και θα αναπτύσσουμε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που κερδίσουν την εμπιστοσύνη των πελατών και προσφέρουν την ικανοποίηση ότι παραμένουμε μία ζωντανή εταιρεία, δημιουργώντας συνεχώς νέες αξίες και ασκώντας πρωτοπόρα ηγεσία.