Lietuva

MTP politika

„Fujifilm“ grupės pagrindinės MTP politikos

„Fujifilm“ grupė vykdo mokslinius tyrimus ir plėtrą vadovaudamasi pagrindinėmis politikomis, kurios padeda augti svarbiausioms verslo sritims bei kurti naujas įmones.

MTP ir verslo integravimo strategijos

  1. 1. Ryžtingas naujų verslo sričių, gerinančių gyvenimo kokybę, vystymas
  2. 2. Esamų verslo sričių tvari plėtra naudojant novatoriškus naujus gaminius

Mokslinių tyrimų politikos metodai

  1. 1. „Fujifilm“ grupės pagrindinių technologijų stiprinimas ir plėtimas
  2. 2. Naujų vertybių kūrimas įvairiose srityse integruojant įvairias technologijas
  3. 3. Grupės sąveikos gerinimas
  4. 4. Plėtros skatinimas
  5. 5. Pagrindinių MTP galimybių gerinimas kiekviename tyrime ir organizacijoje