Latvija

Uzņēmuma filozofija

Uzņēmuma folozofija — Nemainīgās vērtības Fujifilm koncernā

Integrējot mūsu vienreizīgās un vadošās tehnoloģijas, mēs radīsim jaunas vērtības, lai sniegtu vislabākos produktus un pakalpojumus, kas veicina klientu uzticēšanos un apmierinātību.

Ar šo darbu mēs pārsniegsim līdzšinējās attēlu uzņemšanas un informācijas robežas, lai veicinātu visas sabiedrības kultūras, zinātnes, tehnoloģiju un rūpniecības attīstību, uzlabotu cilvēku veselību un aizsargātu apkārtējo vidi.

Mūsu jaunā uzņēmuma filozofija balstās uz atziņu, ka mūsu misija ir ar pastāvīgām mūsu uzņēmuma darbībām sniegt ievērojamu ieguldījumu tādas sabiedrības izveidē, kurā cilvēki visā pasaulē var dzīvot garīgajā un materiālajā ziņā bagātu, piepildītu un apmierinātu dzīvi.

Nākotnes redzējums — Fujifilm koncerna ideāli

Shigetaka Komori
Shigetaka Komori, Chairman and Chief Executive Officer

Mēs radīsim atklātu, godīgu un skaidru darbavietas kultūru, kas mums sniegs iespēju ņemt vērā godīgas un atklātas vides objektīvos faktus, pieņemt racionālus lēmumus un jebkurā laikā drosmīgi pieņemt izaicinājumus.

Pamatojoties uz šo uzņēmuma kultūru mēs uzlabosim savas vadošās pašu izstrādātās tehnoloģijas un izstrādāsim inovatīvus produktus un izstrādājumus, ar kuriem tiks iegūta klientu uzticība un apmierinātība, lai turpinātu nostiprināt savu pozīciju tirgū, pastāvīgi radītu jaunas vērtības un ar inovācijām kā pionieris ietu pa jauniem iespēju ceļiem.