This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Latvija

Ilgtspēja

Uzņēmums Fujifilm cenšas samazināt uzņēmuma oglekļa izmešu un ūdens patēriņa daudzumu, efektīvāk izmantot dabiskos resursus un iepakojuma materiālus, kā arī samazināt bīstamo atkritumu un vides apdraudējuma risku. Ilgtspēja