Latvija

Ilgtspēja

Uzņēmums Fujifilm cenšas samazināt uzņēmuma oglekļa izmešu un ūdens patēriņa daudzumu, efektīvāk izmantot dabiskos resursus un iepakojuma materiālus, kā arī samazināt bīstamo atkritumu un vides apdraudējuma risku. Ilgtspēja