Latvija

Mūsu korporatīvās sociālās atbildības (KSA) koncepcija

Fujifilm Holdings uztur Fujifilm koncerna filozofiju attiecībā uz korporatīvo sociālo atbildību (CSR – Corporate Social Responsibility) kā līdzekli uzņēmuma sociālās atbildības realizēšanai, kas ir šīs filozofijas pamatsastāvdaļa.

Fujifilm koncerna KSA koncepcija

Fujifilm KSA koncepcijas kodols ir, īstenojot koncerna uzņēmuma filozofiju, sniegt savu devumu sabiedrības pastāvīgā attīstībā un ar godīgām un skaidrām darījumu aktivitātēm realizēt savu nākotnes redzējumu.

Mūsu turpmākās darbības:

  1. Izpildīt mūsu ekonomisko un likumā noteikto atbildību un kā koncerna darbiniekiem reaģēt uz sabiedrības vajadzībām, sniedzot savu ieguldījumu kultūras un tehnoloģiju turpmākajā attīstībā, sabiedrībā, kā arī apkārtējās vides aizsardzībā;
  2. Veidojot dialogu ar mūsu interešu grupām, ieskaitot klientus, akcionārus, investorus, darbiniekus, vietējās pašvaldības un darījumu partnerus pārbaudīt, vai mūsu KSA darbības pienācīgi apmierina sabiedrības vajadzības un vēlmes;
  3. Aktīvi atspoguļojot informāciju, uzlabot mūsu uzņēmuma darbības caurspīdīgumu, lai uzņemtos pilnu atbildību par mūsu darījumu aktivitātēm.