This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.

Latvija

Zaļā politika

Fujifilm apņemas pildīt koncerna zaļajā politikā aprakstītās kvalitātes vadlīnijas un mērķus saskaņā ar vidēja termiņa stratēģijas dokumenta saturu.

Fujifilm koncerna zaļā politika ietver trīs daļas: pamatprincipu skaidrojumu, pasākumu direktīvas un jaunos prioritāros mērķus. Šī politika kopš 2002. gada aprīļa ir Fujifilm koncerna apkārtējās vides aizsardzības aktivitāšu pamats.