Latvija

Zaļā politika

Fujifilm apņemas pildīt koncerna zaļajā politikā aprakstītās kvalitātes vadlīnijas un mērķus saskaņā ar vidēja termiņa stratēģijas dokumenta saturu.

Fujifilm koncerna zaļā politika ietver trīs daļas: pamatprincipu skaidrojumu, pasākumu direktīvas un jaunos prioritāros mērķus. Šī politika kopš 2002. gada aprīļa ir Fujifilm koncerna apkārtējās vides aizsardzības aktivitāšu pamats.